Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie
Nieuws

Huiswerkbegeleiding | Pilot

By 9 oktober 2020No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na de herfstvakantie (21 oktober a.s.) starten wij op Kennemer College Beroepsgericht met huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen. Het is een pilot tot aan de kerstvakantie. Wanneer de pilot slaagt, gaan wij er definitief mee door in het nieuwe kalenderjaar.

De huiswerkbegeleiding wordt op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag gegeven. Iedere middag zijn er drie groepen: van 14.10 -15.10, van 15.10 – 16.10 en van 16.10 – 17.10 uur. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden (plannen/organiseren van het schoolwerk en leren leren). Daarnaast wordt natuurlijk huiswerk gemaakt en geleerd. In iedere groep is plaats voor maximaal 10 leerlingen. Wil huiswerkbegeleiding voldoende effect hebben, is het noodzakelijk om in elk geval twee middagen per week deel te nemen.

Wanneer u het een goed idee vindt dat uw kind hieraan deelneemt én hij/zij is gemotiveerd om te komen, klik dan op deze link om uw kind hiervoor aan te melden.

Vol is vol! Het is belangrijk om bij de inschrijving in Magister of Zermelo naar de lestijden van uw kind te kijken. Inschrijven kan alleen (zo goed mogelijk aansluitend op het rooster) na lestijd!

Tijdens de pilot zijn er geen kosten verbonden aan de huiswerkbegeleiding. Wij verwachten wel dat iedereen, die zich aanmeldt, op de afgesproken begeleidingsuren aanwezig is. Mocht dit door ziekte of om een andere dringende reden een keer niet mogelijk zijn, dan verwachten wij tijdig een afmelding door een van de ouders/verzorgers.

Uiterlijk dinsdag 20 oktober krijgt u bericht over de definitieve plaatsing van uw kind bij de huiswerkbegeleiding.

Terug naar overzicht