Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie
Nieuws

Ventilatie schoolgebouw

By 14 augustus 2020januari 10th, 2022No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Op dit moment is er in de media veel aandacht voor de ventilatie van de schoolgebouwen. Helaas is het coronavirus nog steeds actief en is een veilige leer- en werkomgeving voor onze leerlingen en medewerkers belangrijker dan ooit. De afgelopen week is overleg geweest met het schoolbestuur en een onafhankelijk expert op het gebied van ventilatie om te onderzoeken wat de beste manier is om onze school zo veilig en gezond mogelijk in te richten. Elke school heeft op basis hiervan een eigen passende aanpak gemaakt, natuurlijk met inachtneming van de al bekende RIVM-hygiënerichtlijnen en ook in overleg met de (G)MR.

Bij een eerste inventarisatie is geconstateerd dat het ventilatiesysteem van onze school voldoet aan de landelijke eisen (bouwbesluit). Het systeem is zo ingesteld dat frisse lucht van buiten wordt aangevoerd en uit het gebouw gaat zonder recirculatie. Dat laatste betekent dat de lucht niet rondgepompt wordt zoals bij een airco. Echter het blijft belangrijk om zoveel mogelijk aanvullend te ventileren. Wij zullen ramen en deuren om die reden tijdens de lesdag veelvuldig openzetten.

Het schoolbestuur heeft daarnaast de onafhankelijk expert gevraagd om de komende weken een aanvullend advies uit te brengen over de ventilatie van ons schoolgebouw, ook met oog op de herfst. Er wordt dan gekeken naar de bestaande systemen en welke extra maatregelen mogelijk zijn om de ventilatie verder te verbeteren.

Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden.

 

Met vriendelijke groet,

Patrick Kroon

directeur Kennemer College Beroepsgericht

Terug naar overzicht