Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen onze school. We organiseren veel leuke activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, etc. Deze activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd, daarom vragen wij hiervoor een financiële bijdrage.

Snel naar

Vrijwillige financiële bijdrage

De hoogte van de vrijwillige bijdrage voor een excursie, studiereis of leerlingbijdrage is afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon/dochter zit. De bijdrage wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend. Mocht u deze bijdrage slechts gedeeltelijk of niet kunnen betalen, bespreek dit dan met ons, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

U vindt hier de instructie voor het schoolloket.

Downloads

Vergoeding leermiddelen

Welke leermiddelen zijn gratis?

 • leerboeken, werkboeken, etc.
 • agenda
 • examentrainingen, examenoefenmateriaal
 • informatieboekjes werkweken, activiteitenweken, projecten, etc.
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal

Welke spullen schaf je zelf aan?

 • stevige schooltas
 • woordenboeken
 • rekenmachine Casio fx-82MS
 • sportkleding
 • schriften en een multomap
 • etui met pennen, potloden, gum, puntenslijper, lijm, schaar
 • passer, liniaal en geodriehoek
 • bedrijfskleding voor een specifiek profiel

Werken met een laptop

Bij SKILLS vmbo werken alle brugklasleerlingen met een laptop. We vinden het belangrijk dat je bij ons op school goed leert werken met computers en internet. In de toekomst wordt ICT immers steeds belangrijker. Maar we doen het ook omdat we vinden dat ICT je helpt bij het leren, thuis en op school. ICT maakt het leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. Daarbij vinden we wel dat ICT één van de manieren is om dat te doen: wij vinden boeken ook belangrijk en daarnaast natuurlijk de docent. Hij of zij is degene die je in alles helpt en ondersteunt en van wie je heel veel kunt leren.

Wij adviseren om een laptop aan te schaffen via Signpost omdat zij passende modellen met goede service voor een goede prijs aanbieden. Bestellen kan via https://skills.signpost.nl/

Zelf een laptop aanschaffen

Je kunt er ook voor kiezen om zelf een laptop aan te schaffen. Deze moet dan wel aan een aantal eisen voldoen om bruikbaar te zijn voor het onderwijs:

 • De batterij moet minimaal 8 uur zonder stroomtoevoer werken (opladen op school kan niet).
 • De laptop 13,3 inch is aanbevolen.
 • Voorzien van Windows 10 “of hoger”.
 • Via je schoolaccount kan je het Office 365 pakket gratis installeren op je laptop. Dit doen we op school. Als er een proefversie geïnstalleerd staat, moet deze er af.
 • Een ssd-schijf of flashmemory zodat de laptop snel (binnen 15 sec.) kan opstarten.
  (Tijdens de les moeten de leerlingen snel hun laptop kunnen sluiten en weer openen.)
 • Een “normaal” toetsenbord. (Tablets of Ipads werken minder prettig met het office-pakket en daarom hebben wij gekozen voor het werken met laptops).
 • Een harde schijf van minimaal 128GB.

Vrijwillige bijdrage werkweken

In leerjaar 1 en 3 organiseren we een werkweek voor alle leerlingen. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten.

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten moeten dus volledig via de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u zelf de keuze maken of u deze bijdrage betaalt voor uw kind. Indien u ervoor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek, bieden we een alternatief programma.

Vrijwillige bijdrage Ouderraad

Onze Ouderraad ondersteunt het onderwijs op verschillende manieren. De vrijwillige financiële bijdrage zet de raad in voor bijdragen aan bv. het Open Huis, schoolfeesten en jaarlijks een thema-avond voor ouders. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stemt vooraf in met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Sommige gemeentes hebben een speciale vergoeding voor schoolkosten. Deze bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, een fiets of leermiddelen. Daarnaast is het bij de meeste gemeenten mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor sportactiviteiten of muzieklessen. Informatie over de mogelijkheden kunt u navragen bij uw gemeente.

Ook is het mogelijk om in sommige gevallen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aan te vragen. Deze tegemoetkoming is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Bel voor meer informatie met 050-5997755 of kijk op www.duo.nl.

Ongevallen- en reisverzekering

Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade t.g.v. lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval, die hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland adviseren wij een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet.

De school is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. U bent dan als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van SVOK.

Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Met nadruk willen wij u er dan ook op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft.

Wettelijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.

Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling heeft de beschikking over een locker om zijn/haar eigendommen in te bewaren. Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44