Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Aandacht voor kwaliteit

We bieden toekomstperspectief aan onze leerlingen. Wij helpen ze op persoonlijk, beroeps technisch en maatschappelijk vlak vooruit. Zo kunnen zij zelf de toekomst maken waarin ze zichzelf graag zien. Het liefst geven we ze hierbij vandaag nog de tools die morgen pas te verkrijgen zijn. Daarbij richten we ons op de groei en ontwikkeling van zowel onze leerlingen als medewerkers. We dragen waardevolle lessen met ons mee en zetten de stijgende lijn waar we middenin zitten verder voort.
We verbinden leerlingen met hun toekomst.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapportages van de onderwijsinspectie zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Onderwijsresultaten

Elk jaar evalueert de schoolleiding samen met de vaksecties de onderwijsresultaten aan de hand van de in- en doorstroomgegevens en de examenuitslagen. De schoolgegevens vergelijken we daarbij met de landelijke cijfers, die door de onderwijsinspectie worden geleverd. Tezamen met de feedback van leerlingen, ouders en medewerkers krijgen we zo een goed beeld van de huidige kwaliteit van ons onderwijs. Alle resultaten van onze school zijn te vinden in Scholen op de Kaart.

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44