Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Veelgestelde vragen

Leerjaar 1-3

Hoe ziet de brugklas eruit?

Ga jij straks naar basis- of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan start je op het niveau van jouw basisschooladvies. Je komt in een klas met twee niveaus terecht: de basis/kader-brugklas. Op verschillende momenten in het schooljaar kijken we of je daar op je plek zit. Zo heb je tijd om uit te vinden welk niveau het beste bij je past. Als we er achter komen dat je meer aankunt, dan kan je al halverwege het eerste jaar verder op een hoger niveau in je eigen klas. Dat kan van basis naar kader en van kader naar vmbo-tl. In het tweede jaar ga je verder met die opleiding.

Hoe worden de leerlingen het eerste leerjaar begeleid?

Elke klas heeft een eigen mentor die je begeleid. Elke week heb je een mentorles waar je bespreekt hoe je het beste de toetsen kunt voorbereiden, hoe je moet plannen, maar ook hoe het persoonlijk met je gaat op school.

Hoe kunnen de leerlingen wennen aan de middelbare-school?

Voor de zomervakantie ga je al kennismaken met je klas en je mentor. Op die manier weet je al wie er in jouw klas zitten. Na de zomervakantie starten we met een introductieweek. Twee dagen trek je op met je klasgenoten en je mentor. Je krijgt niet alleen uitleg hoe alles werkt op SKILLS vmbo, maar er zijn ook leuke activiteiten, zodat jij je klasgenoten leert kennen.

Hoe ziet de introductieweek eruit?

Aan het begin van het jaar is er een introductieweek. Tijdens de introductieweek krijg je uitleg over het onderwijs op school en je rooster. Maar je gaat ook je klasgenoten leren kennen. Er zijn allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zodat jij je snel op je gemakt voelt in de klas en op school.

Hoe lang is een gemiddelde schooldag?

Dat hangt heel erg af van je rooster. Als je een lange lesdag hebt, dan heb je 7 lessen van 60 minuten. Je begint dan om 8.15 uur en bent om 16.05 uur klaar. Omdat je ongeveer 30 lessen per week hebt, duren je dagen niet altijd zo lang. De ene dag ben je het eerste lesuur vrij en de andere dag heb je bijvoorbeeld maar les tot 14.05 uur of 15.05 uur.

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?

Het belangrijkste verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 2 van het mbo. Met de kaderberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Heb je vmbo-tl afgerond, dan kun je naar niveau 4 van het mbo.

Hoeveel leerlingen zitten er op SKILLS vmbo?

Er zitten ongeveer 600 leerlingen bij ons op school.

Hoe ziet de begeleiding van leerlingen eruit?

Je brengt veel tijd door op SKILLS vmbo, dus is het fijn als je het naar je zin hebt. Dan lukt het leren ook veel beter. Maar soms zit je met vragen of loopt het allemaal niet zo lekker. In dat geval zijn er allerlei manieren om hulp of extra begeleiding te krijgen. Alle aanvragen daarvoor lopen via je mentor; hij of zij is degene die de weg kent in school. Naar de vertrouwenspersoon kun je uiteraard altijd toe gaan, zonder tussenkomst van je mentor.

Als je mentor bent, in welk vak geef je dan les en hoe ziet een mentoruur eruit?

Een mentor kan allerlei vakken geven, van Engels tot een kunstvak en van wiskunde tot het themavak ‘Mens, maatschappij en cultuur’. Met andere woorden, iedere docent kan in principe een mentor zijn.

Hoe ziet de studiekeuzebegeleiding eruit?

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Kun je door ziekte of een andere geldige reden niet naar school, dan moeten je ouders/verzorgers dit vóór 8.00 uur melden via 0251-241944. Ga je ziek naar huis, meld je dan af bij de receptie. De receptie belt met je ouders/verzorgers. Ben je ziek thuis, dan vragen we je ouders/verzorgers iedere dag even telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer je weer terug op school bent, lever je de (oranje) verzuimkaart in bij de receptie, ondertekend door je ouders/verzorgers.

Voor ander verzuim vraag je altijd eerst toestemming aan je leerjaarcoördinator. Als het verzuim namelijk vooraf niet gemeld is, zien we het als spijbelen en nemen we maatregelen.

Kijk voor meer info over te laat komen, ongeoorloofd verzuim, afwezigheid tijdens de les en extra verlof in de verzuimprocedure voor ouders of op deze pagina.

Wat zijn de belangrijkste schoolafspraken?

We vinden het belangrijk dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom leren we onze leerlingen het verschil tussen plagen en pesten. Wanneer is iets een geintje en wanneer is het pestgedrag….. Hoe zeg je de ander dat je iets niet prettig vindt. Hoe voorkom je dat een geintje uit de hand loopt.

In ons pestprotocol vind je meer informatie over hoe wij omgaan met pestgedrag!

Klik hier voor de gedragscode Social Media en gedragsregels voor leerlingen en medewerkers van SKILLS vmbo.

Leerjaar 4

Wat zijn de instructies voor in- en aanleveren van de boeken, kluissleutels en printbadge? En wanneer?

Over het inleveren van boeken, kluissleutels en printbadge wordt u tijdig op de hoogte gesteld via de mail.

Wanneer krijgen de leerlingen de ‘Geslaagd’ vlag?

Per mail ontvangt u nadere informatie.

Wat is een Resultaatverbeteringstoets (RV-toets)?

De RV-toets is een grote toets die gaat over alle lesstof van een vak zoals beschreven staat in het PTA. De toets kan gaan over een algemeen vak of over een beroepsgericht vak.

Wanneer is de RV-toets nodig?

De RV-toets mag door alle leerlingen van leerjaar 4 gemaakt worden om een eindcijfer te verbeteren. Daarnaast is de RV-toets bedoeld voor leerlingen die bij het eerste examen niet geslaagd zijn.

Hoe vraag je een RV-toets aan?

De aanvraag voor een RV-toets gaat via de mentor en de examencommissie.

Wanneer is de diploma-uitreiking?

U ontvangt per mail een uitnodiging voor de diploma-uitreiking.

Hoe gaat de diploma-uitreiking er dit jaar uitzien?

U ontvangt ter zijner tijd een uitnodiging en een e-mail met alle informatie over de diploma-uitreiking.

Hoeveel personen mag de leerling meenemen naar de diploma-uitreiking?

Iedere leerling mag maximaal twee personen meenemen.

Hoe worden leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd?

De leerlingen krijgen een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. Daarin staat de precieze tijd waarop zij, met maximaal twee andere personen, op school worden verwacht. Ook wordt het protocol voor deze bijeenkomst gestuurd via de mail naar leerlingen en ouders/verzorgers. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de diploma-uitreiking feestelijk verloopt.