Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Jouw mening = belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders invloed hebben op hoe onze school werkt. Daarom horen we graag jullie mening. Dit kan bijvoorbeeld via de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, forumgroepen of de Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, hun ouders en medewerkers van het SKILLS vmbo en het Dalí College. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement kun je opvragen bij de administratie. Voor vragen kun je terecht bij de voorzitter van de MR, O.Brouwer@skillsvmbo.nl.

Willen jij of je ouder(s) meepraten in de MR? Geef dit dan aan bij je mentor.

Samenstelling MR

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR van het SKILLS vmbo:

Dhr. O. BrouwerVoorzitter MZR, namens SKILLS vmbo (personeel)
Dhr. P. HeereSecretaris MZR, namens SKILLS vmbo (personeel)
Mevr. J.Guillotnamens SKILLS vmbo (personeel)
Mw. J. Hoekstranamens SKILLS vmbo (personeel)
Dhr. R. Eckhard
Dhr. A. Hoekstra
namens SKILLS vmbo (ouders)
Nina Hofland
Erinaz Popal
namens SKILLS vmbo
(leerlingen)

Ouderraad

Naast ouders zijn wij samen met de school verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Vanuit deze betrokkenheid is een aantal ouders lid van de Ouderraad van het SKILLS vmbo. Met elkaar vertegenwoordigen zij op een actieve manier de belangen van alle leerlingen. De Ouderraad heeft geen bestuurlijk gezag, maar wordt wel goed op de hoogte gehouden van bestuurlijke zaken die de school en het onderwijs aangaan.

Met de schoolleiding bespreken zij een breed scala aan onderwerpen die voor onze leerlingen en de school van belang zijn. Denk hierbij aan:

 • Speciale projecten op school
 • Communicatie
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Verlenen hand- en spandiensten tijdens schoolfeesten en activiteiten
 • Aankleding gebouw en lokalen
 • Informeren nieuwe ouders tijdens open dagen

Bij de samenstelling van de Ouderraad streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit alle leerjaren. Samen zetten we ons in om de schooltijd van uw kind zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen in een zo prettig mogelijke omgeving.

De Ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar, deze bijeenkomsten zijn openbaar. Hier is ook altijd een lid van de schoolleiding bij aanwezig. Wilt u graag meedenken en meepraten in de Ouderraad, dan kunt u zich opgeven bij de mentor van uw zoon of dochter. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

De ouderraad is bereikbaar via het emailadres: ouderraad@skillsvmbo.nl

Leerlingenraad

Waarom een Leerlingenraad? Omdat er nu zoveel verandert, omdat we het er niet altijd mee eens zijn, omdat we iets willen bereiken.

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van onze leerlingen op school en kan, gevraagd of ongevraagd, de Medezeggenschapsraad adviseren. Daarnaast kan de raad zich bezighouden met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs. Ook kan de schoolleiding de raad om advies vragen over bepaalde onderwerpen. Als leerling kun je ook lid worden van de Medezeggenschapsraad en op deze manier invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Schoolfeesten
 • Aankleding gebouw en lokalen
 • Gezonde schoolkantine
 • Projecten op school
 • Kwaliteit van het onderwijs

Wil jij ook je stem laten horen en samen met ons iets bereiken? Geef je dan op voor de Leerlingenraad bij je mentor!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Het SKILLS vmbo maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MR. Of ga naar deze informatiepagina.

Bekijk ons online Open Huis! Ontdek meer

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44