Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Onderzoek van
Onderwijs

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat wij continu reflecteren op wat wij doen. We durven ons te verwonderen over dat wat we om ons heen zien, durven onszelf vragen te stellen, durven op zoek te gaan naar antwoorden; doordacht, systematisch, oplossingsgericht. Wij stimuleren medewerkers om als ‘reflective practitioner’ op de (eigen) onderwijspraktijk te reflecteren en (praktijkgericht) onderzoek uit te voeren.

Samen werken aan een onderzoekscultuur

SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin iedereen in de school  – van leraar tot schoolleider en bestuurder – met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Wij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Deze kennisbasis willen we onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin wij de kennis uit onderzoek toepassen in onze onderwijspraktijk.

Dit doen wij door:

  • Onderzoek van Onderwijs een vaste plek te geven binnen SVOK en met onze partners, zoals de andere schoolbesturen in Noord-Holland, de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.
  • Een Auctoraat voor “Kansrijk Onderwijs” in te stellen; het ‘auctoraat’ draagt bij aan de cultuur van de reflective practitioner en verbetering van de onderwijspraktijk voor de SVOK-scholen.

Coördinerend Overleg Onderzoek (COO)

Op elke SVOK-school is een coördinator onderzoek aangesteld. Vier keer per jaar overleggen de coördinatoren met elkaar over de lopende onderzoeken, nieuwe onderzoeksvragen en actuele ontwikkelen in de onderwijssector. Hieronder staat de samenstelling van het COO:

  • Jac. P. Thijsse College: Caroline Blaas
  • Bonhoeffercollege: Olga van den Boogaard
  • Castor College: Aaldert Rus
  • Dalí College: Maarten Post
  • SKILLS vmbo: Marius Prein
  • Forta: Ivo Krop

Meer informatie?

Voor meer informatie over Onderzoek van Onderwijs binnen SVOK kun je contact opnemen met:

dr. Ton Kallenberg
Rector Jac. P. Thijsse College
Portefeuillehouder Onderzoek
E t.kallenberg@jpthijsse.nl
T 06-24631232

Ben Vriesema
Docent en Schoolopleider Jac. P. Thijsse College
Onderzoekscoördinator SVOK-breed
E b.vriesema@jpthijsse.nl
T 0251-652571

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44