Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Sociale veiligheid en pesten

Sociale vaardigheden & anti-pestprotocol

Op SKILLS vmbo moeten leerlingen veel met elkaar samenwerken. Hierdoor oefenen ze hun ‘sociale vaardigheden’. Dit is belangrijk om te leren omgaan met het eigen gedrag en het gedrag van de ander en het geven en krijgen van zorgvuldige, positieve feedback.

Om de leerlingen te helpen de sociale vaardigheden te ontwikkelen maken we gebruik van verschillende opdrachten en activiteiten. Daarnaast bieden we in de onderbouw een programma aan dat zich richt op preventie. Door middel van workshops worden leerlingen zich bewust van eigen gedrag en dat van de ander en wat zij zelf kunnen doen tegen pesten. De workshops worden gegeven door Bureau Horizon (www.pestendoetpijn.nl). Tevens hanteert de school het anti-pestprotocol. Samen met de mentoren stellen de leerlingen hun eigen ‘pestprotocol’ op en spreken hierin af hoe ze met pestgedrag zullen omgaan.

Klik hier voor ons anti-pestprotocol.

Om leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een goede sfeer in de school en een prettig contact met elkaar surveilleren leerlingen tijdens pauzes, de zgn. schoolwacht. Leerlingen van alle leerjaren worden hiervoor opgeleid. Zij leren op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon een andere leerling aan te spreken op zijn of haar gedrag.

Incidenten en conflicten pakken wij altijd snel op. Ouders worden direct geïnformeerd.

Anti-pestcoördinatoren

Op onze school hebben twee docenten een speciale taak als anti-pestcoördinator. Het zijn dhr. R. Moelee en mevr. J. Hoekstra.

 

Veilige school voor iedereen

SKILLS vmbo heeft een convenant gesloten met de politie van onze regio. Ook gemeenten, Bureau Halt en het openbaar ministerie zijn hierbij betrokken. Het convenant heet ‘Veilig naar School’.

Daarnaast hebben wij een veiligheidscoördinator die als belangrijke taak heeft om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en gebouwen te optimaliseren. Tevens coördineert hij de hulpverlening, opvolging en registratie van eventuele incidenten die plaatsvinden in en om de school. Daarvoor heeft hij regelmatig overleg met de directie en verschillende instanties, zoals Politie, Brandweer, Gemeente, Bureau Halt en de Brijder Stichting.