Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen van SKILLS vmbo,

Zoals in eerdere communicatie aangegeven is onze school nieuw beleid aan het maken voor het gebruik van mobiele telefoons in de school.
Een van de eerste stappen die we zetten is het niet meer toestaan van telefoons in de Sportbox.
Leerlingen mogen vanaf 1 januari geen mobiele telefoon meer meenemen naar de Sportbox. Leerlingen leggen de telefoon in het eigen school-kluisje vóór ze naar de Sportbox gaan.
“De Sportbox is Smartphone vrij.”
We kiezen hiervoor omdat er in de kleedkamers niet altijd direct toezicht van de docent kan zijn en de aanwezigheid van mobiele telefoons dan zeer verstorend kan zijn voor de sociale veiligheid. De docenten Lichamelijke Oefening (L.O.) hebben aangegeven dat deze maatregel de sfeer in en rond de L.O. lessen zal verbeteren.
We willen u vragen deze afspraak met uw kind te bespreken.
Ook in de mentorlessen zal hierover gesproken worden, zodat vanaf 1 januari alle leerlingen weten wat er verwacht wordt. Uiteraard zullen we de leerlingen in de eerste periode helpen herinneren aan de afspraken.
Net als voor alle andere schoolregels geldt voor deze afspraak dat we ervan uitgaan dat leerlingen de afspraken nakomen, en dat dit niet vrijblijvend is.
Leerlingen die toch een telefoon meenemen naar de Sportbox, zullen gevraagd worden de telefoon alsnog in de kluis te leggen en eventueel gemiste lestijd in te halen.

Met vriendelijke groet,

Jan Kunst
Directeur

Terug naar overzicht