Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting voor de bovenbouw. In de PTA’s staan per vak de toetsen, de toetscode (cijferkolom in Magister) en waar de toetsen over gaan. Ook staat in het PTA welke lesstof is behandeld en wat de weging van de toets is. Op de website is een onderverdeling gemaakt op AVO-, profiel-, keuzevakken en op het niveau basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. In het examenreglement vind je o.a. de regels ten aanzien van afwezigheid en ziekmelding bij schoolexamens, de herkansing enz.

Klik hieronder op de links om documenten te openen.

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Examenreglement 

 

 

Terug naar overzicht